Bép cắt P80

Giá bán: Liên hệ

  - +

  Phụ kiện tiêu hao dùng cho các loại máy cắt plasma sài mỏ cắt P80/P120

  • Thân mỏ cắt plasma P80- 120A (mỏ thẳng hoặc mỏ cong)
  • Điện cực plasma P80
  • Bép cắt plasma P80 – 1.1mm
  • Bép cắt plasma P80 – 1.3mm
  • Bép cắt plasma P80 – 1.5mm
  • Bép cắt plasma P80 – 1.7mm hoặc 1.8mm
  • Chụp bảo vệ P80

  hàng có sẵn trong MEV

  Chất lượng cực tốt